Hadeland Lag Logo

 Home     Member Center     Officers

 Lag History   Kontaktforum   Resources

  About Hadeland   Links   Inquiry Board

   Site Index   Search   Shop   Archive

What's a Lag? US Stevner Hadeland Stevner Høst Samling West Coast Meetings The BRUA By-Laws Heritage Collection
Newsletters - Public Access Newsletters - Limited Access Archive

THE BRUA

Newsletters published in 1925

June   December

 

Purchase a CD of 1921-1927 issues

bar

issue table of contents & index

 

Table of Contents - June 1925

Issue Number Five

 

Page One

Page One

Lagets Bestyrelse

Lag Board
Til Hadelændingerne To Hadelanders
Tingelstads Kirkes Udsmykning Tingelstad Church Decorations

Page Two

Page Two
Da Aasmund VInje Døde When Aasmund Vinje Died

Page Three

Page Three
Axel Paulsen og Amerikaneren Axel Paulsen and the Americans
Hadelandsbogen Hadeland Books
75 Aar 75 Years Old

Page Four

Page Four
Guri Haugen Guri Haugen
Oslo-Brev Letter from Oslo

Page Five

Page Five
Gran og Østre Lunner Ungdomslag melder sig ud af "Uppland" Gran & East Lunner Young People's Society Break with the Oppland County Organization

Page Six

Page Six

Hilsen til Mor Greetings to Mother
Automobilafgifterne og Veivedligeholdet  Automobile Taxes and Road Maintenance
Døde pa Hadeland Deaths in Hadeland
Page Seven Page Seven
Tinglæste Skjøter i Hadeland og Land i Januar Manned Civil Court Decisions in Hadeland & Land in the Month of January
Sprogstriden Language Disagreements
Lunner Budget for 1925-26 Lunner Budget for 1925-1926
Postindskrænkningen i Lunner Postal Restrictions in Lunner

Page Eight

Page Eight
Kaptein Grinakers Hadelandsbesog i 60-Aarene Captain Grinaker's Visit to Hadeland 60 Years Ago
Det elendige Føre lægger Hindringer iveien for Skogdriften Bad Road Conditions Make Work in the Forests Difficult

1921-1951 Name Index

(password required - members only)

Download the June 1925 issue

1.26 MB pdf

(password required - members only)

 

 

Top

bar

 

issue table of contents & index

 

Table of Contents - December 1925

Issue Number Six

 

Page One

Page One

Glædelig Jul

Merry Christmas
Udtalelser af Bygderepresentanter til Hundreaarsfesten Report by District Representatives at the Hundred Year Celebration
Hadelandsnissen Hadeland Nisse

Page Two

Page Two
Fraa de norsk-amerikanske festligheder From the Norwegian-American Celebrations
Jaren sanitetsforening Jaren Ladies' Volunteer Home Care Society
Naar man er ude og reiser When we are travelling

Page Three

Page Three
Hunden fulgte med tilveirs Dog Follows Airplane into the Air
Skolebestyrer Islandsmoen School Principal Islandsmoen

Page Four

Page Four
Bishop Lunde om Amerikaturen Bishop Lunde visits America
Olsok i Brandbu St Olaf's Day in Brandbu

Page Five

Page Five
Sterkt Tordenveir over Hadelandsbygderne Strong Thunderstorms over Hadeland
Beværterloven gjøres gjældende i Jevnaker Laws Regarding Sale of Food and Beverages in Jevnaker
En Industriel Bedrift paa Hadeland Industrial Output at a Factory in Hadeland

Page Six

Page Six

Nyt Kvindelag i Lunner New Women's Club in Lunner
70 Aar 70 Years Old
Fru Buchholz Begravelse Mrs. Buchholz is buried
Hadelands Glasverks Gave til Folkemuseet Hadeland Glasswork's Gift to the Folk Museum
Page Seven Page Seven
Eksport af Vær Export of Weather
Hjemmebrændingen tiltar paa Hadeland Home Brewing Increases in Hadeland
Guvernøren af Hadelandsæt Governor of Hadeland Descent
Tingelstad Kirkes Taarn Tingelstad Church Steeple
Hvordan Biene Taler How the Bees Talk
Hadelændinger døde siden 25dr April 1925 Deaths in Hadeland since April 25, 1925

Page Eight

Page Eight
Bilene konkurerer med Valdresbanen Cars Compete with the Railway to Valdres
75 Aar 75 Years Old
Over 20,000 Biler i Norge Over 20,000 Cars in Norway
Biloverkjørsel i Nordre Brandbu Car Accident in Northern Brandbu
To gamle i Gran Two Oldsters in Gran
Juledrøm Christmas Dream
Præmier for Bærplukning Prizes for Berry Picking
Ola Hanserud Ola Hanserud

1921-1951 Name Index

(password required - members only)

Download the December 1925 issue

1.17 MB pdf

(password required - members only)

 

 

Last Page Viewed

 

19241926

Top

Last Page Viewed

Would you like to join the Lag?

Visit the Member Center

Did you find valuable genealogical information?

Support the Website

 

Copyright © 2002-2018
Hadeland Lag of America.  All rights reserved.

Terms of Use 

Privacy Policy      Contact Us

Last update: February 18, 2018