Hadeland Lag Logo

 Home     Member Center     Officers

 Lag History   Kontaktforum   Resources

  About Hadeland   Links   Inquiry Board

   Site Index   Search   Shop   Archive

What's a Lag? US Stevner Hadeland Stevner Høst Samling West Coast Meetings The BRUA By-Laws Heritage Collection
Newsletters - Public Access Newsletters - Limited Access Archive

THE BRUA

Newsletters Published in 1926

June   December

 

Purchase a CD of 1921-1927 issues

 

bar

issue table of contents & index

 

Table of Contents - June 1926

Issue Number Seven

 

Page One

Page One

Lagets Bestyrelse

Lag Board
Hadelændinger! Hadelanders!

Page Two

Page Two
Brev Correspondence
Stordrift ved Jaren St. ogsaa i Vinter? Manager at Jaren Station in Winter, too?

Page Three

Page Three
Udvandringen til Amerika fra Hadeland Emigration to America from Hadeland

Page Four

Page Four
Snobbetheden for udenlandske Varer Begynder at Forsvinde Preference for Foreign Goods is Diminishing
Et Moderne Tjærebrænderi i Jevnaker A Modern Tar Maker in Jevnaker

Page Five

Page Five
Ordfører Bleken takkes og takker af Mayor Bleken says thanks and and good-bye

Page Six

Page Six

Hadelandsgaven til Museet i Amerika Hadeland's Gift to the Museum in America
Ny Bygning til Hadelandsmuseet New Building Moved to the Hadeland Museum
Baarstøhytta The Baarstø Cabin
Julius Svensbakkens Begravelse Julius Svensbakken's Funeral
Hædrede Skogsarbeidere i Jevnaker Lumberworkers in Jevnaker Honored
Page Seven Page Seven
Døde paa Hadeland Deaths in Hadeland
Megen Tuberkulose i Lunner Much Tuberculosis in Lunner
Nikolai Kirken i Gran skal repareres Renovation at Nicolai Church in Gran
Forskjønnelse af Nes Kirkegaard Embellishment of the Nes Church
Ballangrud i Finland Ballangrud in Finland

Page Eight

Page Eight
90 Aar 90 Years Old
Ballangrud til Jevnaker Ballangrud to Jevnaker
Ordførervalget i Lunner Mayoral Election in Lunner
En ny Bygning til Hadelandsmuseet A New Building at Hadeland Museum
Hadelands Glasværk sat igang igjen Hadeland Glassworks Reopens
Vakker Gave til Grinaker Pleiehjem Beautiful Gift to Grinaker Nursing Home
Ærefuldt Hverv til Hadelænding Honorable Job to a Hadelending
70 Aar 70 Years Old
Stor Tømmerhandel i Jevnaker Large Timber Sales in Jevnaker
Badstue til Hadelandsmuseet Bathhouse Moved to the Hadeland Museum
Tømmersalg i Lunner Lumber Sales in Lunner
   

1921-1951 Name Index

(password required - members only)

Download the June 1926 issue

1.24 MB pdf

(password required - members only)

 

 

Last Page Viewed

 

 

Top

 

bar

 

issue table of contents & index

 

Table of Contents - December 1926

Issue Number Eight

 

Page One

Page One
Gledelig Jul Merry Christmas

Page Two

Page Two
Lagets Bestyrelse Lag Board
Juleminder Christmas Memories
O M Steen O M Steen
Alderdomspensioner i Jevnaker Old Age Pensions in Jevnaker
Sørgelig Ulykke i Lunner - En 4 Aars gut forulykket Sad Accident in Lunner, A 4 Year Old Boy Died
Ingen Bilrute til Oslo No  Bus Service to Oslo
Ivrig Fodballsparker Eager Football Player
Stort Tømmersalg i Lunner Big Timber Sales in Lunner
Konfirmation i Gran Confirmation in Gran

Page Three

Page Three
North Dakota og Wisconsin Governorer Sender Jule Hilsen North Dakota and WIsconsin Governors send Christmas Greetings
Hilsninger fra Prof. O A Tingelstad Greetings from Professor O A Tingelstad
Normand bliver Dommer i Ægypten Norwegian Becomes a Judge in Egypt
Styg Bilulykke i Jevnaker En Dame kommet stygt tilskade Bad Car Accident in Jevnaker, A Woman Badly Hurt
Hadelændinger til Galapagos Hadelanders go to the Galapagos
Det Norske Theatret til Brandbu The Norwegian Theater Comes to Brandbu

Page Four

Page Four
Smuler fra Blanchardville Thoughts from Blanchardville
Hr. Lars Hvinden Mr. Lars Hvinden
Hadelandslag stiftet i Oslo Hadeland Lag founded in Oslo
Den Nye Salmebok indføres  i Brandbu New Hymnbook Introduced in Brandbu
Brandbu Brænderi sættes i Gang Brandbu Distillery Opens

Page Five

Page Five
Hadelandsgutterne paa Gardermoen The Hadeland Soldiers at Gardmoen Camp
Museumeagaven til Amerika The Museum Gifts to America
Tyttebærhunger Mountain Cranberries in Great Demand
Nes Kirke er 200 Aar gammel Nes Church is 200 Years Old
Ole Tingelstad skal males Portrait of Ole Tingelstad to be Painted
Torstein Skjervums 100 Aarsdag Torstein Skjervum's 100th Birthday

Page Six

Page Six

Døde paa Hadeland Deaths in Hadeland
Fik Benet i Træskemaskinen Leg Caught in Threshing Machine
Tæringen i Opland Fylke Tuberculosis in Oppland County
Hadeland Folkemuseum Hadeland Folk Museum
Page Seven Page Seven
Gran Kirkes Udsmykning Gran Church's Decoration
Fra Lagets Kasserer From the Lag's Treasurer

Page Eight

Page Eight
Dødsfald Death Notice
Eiendomshandel Real Estate Sales
80 Aar 80 Years

Complete 1921-1927 Name Index

(password required - members only)

Download the December 1926 issue

1.07 MB pdf

(password required - members only)

 

 

Last Page Viewed

 

1925Back to the Index

Top

Last Page Viewed

Would you like to join the Lag?

Visit the Member Center

Did you find valuable genealogical information?

Support the Website

 

Copyright © 2002-2018
Hadeland Lag of America.  All rights reserved.

Terms of Use 

Privacy Policy      Contact Us

Last update: February 18, 2018